Geopend op afspraak | info@atelier67.nl | info@kunstvandeboer.nl | info@de-dorpskrant.nl

Privacybeleid

Kunst van de Boer is een onderdeel van Atelier67 en wordt derhalve niet apart benoemd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Atelier67 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Atelier67 verstrekt. Atelier67 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw (voor- en achter)naam, telefoonnummer en uw E-mailadres om vragen en aanmeldingen via de mail te kunnen beantwoorden en/of om de factuur te kunnen sturen.

– Atelier67 verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk per E-mail te kunnen benaderen en/of om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Foto's van herkenbare personen
Er worden alleen foto’s van herkenbare personen gemaakt met toestemming of in opdracht van de geportretteerde(n). De foto wordt uitsluitend gebruikt voor het doeleinde dat wordt aangegeven: social media of reclamedoeleinden.

Hoe lang Atelier67 gegevens bewaart
Atelier67 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Atelier67 verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website www.atelier67.nl kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor eventuele analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dit kan gebruikt worden om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
Atelier67 heeft Google geen toestemming gegeven om via Atelier67 verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@atelier67.nl. Atelier67 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Atelier67 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Atelier67 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Atelier67 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Atelier67 op via info@atelier67.nl

Atelier67 is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Holterweg 67, 8112 AE Nieuw Heeten
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08182565
Telefoon: 06 340 330 98 (het best bereikbaar per Whatsapp)
E-mailadres: Info@atelier67.nl